İçeriğe geç

Etiket: evre

Çevre Nedir bilimsel

Çevre Nedir Bilimsel? Bilimsel açıdan bakıldığında, çevre, doğal insan ortamını oluşturan her şeyi içerir. Bu, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal öğelerin tümünü içerir. Fiziksel öğeler, çevrenin kendisini oluşturan, doğal veya insan yapımı fiziksel özelliklerdir. Kimyasal öğeler, çevrenin doğal veya insan eliyle yaratılan kimyasal kompozisyonunu oluşturur. Biyolojik öğeler, çevrede bulunan bitkisel ve hayvansal yaşamı temsil eder. Son olarak, sosyal öğeler, çevrenin insan yaşamının etkilerini temsil eder. Çevre kavramı, doğal ortamın insan etkisi altında nasıl değiştiğini ve bu değişimin nasıl etkilediğini açıklamak için kullanılır. Çevre, insanın yaşadığı çevreyi etkilemek için kullandığı her türlü araç ve teknolojiyi de içerir. Bu aracın yaşamımızı nasıl…

Yorum Bırak